Forside
Velkommen til Boxergruppe Sydkyst/Ishøj's hjemmeside.
Klik på fanerne i den sorte bjælke for yderligere information
Kommende arrangementer i Gruppen:
(Med mindre andet er anført, er tilskuere altid velkomne til Gruppens arrangementer)
 

 

KONTINGENT

Fremover vil vi skrive på FB og hjemmesiden, når det er tid til at betale kontingent.

Senest den 31/1-2019 betales for 1. halvår 2019.
  Aktive 350.-   halvårlig   
Passive 175.-    helårlig
Bank overførsel:  konto 1551   6734065
Giro betaling:  kode 01    konto 6734065

Husk navn.                 Mvh. Bestyrelsen
Generalforsamling.
 
Herved indkaldes til gruppens ordinære generalforsamling
 
Torsdag den 31. januar 2018 kl. 19.00
Hjørnelokalet
Idræts og Fritidscenter
Vejledalen 17,  2635 Ishøj
 
 
Dagsorden i henhold til BK’s love.
 
1.                                      Valg af dirigent
2.                                      Formandens beretning.
3.                                      Kassererens fremlæggelse af det
                                         reviderede regnskab.
4.                                      Indkomne forslag.
5.                                      Fastsættelse af kontingent.
6.                                      Valg af bestyrelse og suppleanter.
7.                                      Valg af revisor samt suppleant.
8.                                      Eventuelt.
 
Ad punkt 4:                   Forslag til generalforsamlingen skal iflg.
                                      BK’s love være formanden i hænde
                                     senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 
Ad punkt 6:                   På valg:
                                      Henriette Egeblad   (modtager genvalg)
                                      Bente Mosegaard Hiul  (modtager genvalg)
                                   
 
HUSK AT:       Forfaldent kontingent til BOXER-KLUBBEN
                      samt til gruppen skal være betalt for at have
                      stemmeret på generalforsamlingen.
 
 
Med ønsket om et stort og godt fremmøde.
 
Bestyrelsen.
 
 

Agility-info:  

AG-holdet holder vinterpause nu og starter først op igen i det nye år, når der ikke mere er sne og frost på banen. 
Vi ses igen til nytårstraveturen :-) 
Rigtig god jul og godt nytår allesammen. 

Mvh. Lene
Tovholder
20 97 84 25

Bestyrelsen har konstitueret sig:   Se under bestyrelsen.

Nye træningstider:   Se under trænningstider
Webmaster Erik Hansen
e-mail: erik.chanell@get2net.dk
Klik her for at få dit eget GoMINIsite